Posted on: 21. februar 2022 Posted by: admin Comments: 0

Ambulant alkoholbehandling vil sige at behandlingen kan tilpasses dit hverdagsliv, så du fx kan passe dit arbejde mens du er i behandling. At gå i ambulant behandling mod alkoholisme kan være det rigtige for nogle, men ikke tilstrækkeligt for andre. Derfor vil et behandlingsforløb altid starte med at afdække hvilket behandlingstilbud du skal tilbydes. 

Hvad indebærer det at gå i ambulant behandling?

Ambulant alkoholbehandling er ligesom alle andre alkoholbehandlingstilbud et aftalt forløb, som er tilpasset den enkeltes behov for behandling. Under et ambulant forløb vil man dog altid komme i et udviklingsforløb, hvor man gradvist opnår større indsigt i sit misbrug og hvorfor det er opstået. Man vil også gradvist forandre sit liv, så det bliver mere overkommeligt. Dette kan fx ske ved mestringsstrategier og aftaler om hvad der skal ske fremover. 

Kan man blive afruset på et ambulant behandlingsforløb?

Afrusning kan godt aftales i samarbejde med en læge under et ambulant behandlingsforløb. Når man som alkoholafhængig vælger at stoppe med at drikke, vil kroppen reagere med alkoholabstinenser som fx delirium tremens (se her). Derfor skal der sættes ind med behandling som modvirker abstinenserne. Når man afruses fra alkohol i ambulant regi, vil man blive fulgt meget nøje. Det er derfor helt trygt at gennemføre en afrusning ambulant. 

Hvordan hjælper man en alkoholiker i ambulant behandling?

Er du pårørende til en alkoholiker og vil du gerne hjælpe med at få vedkommende ud af sit misbrug, kan det ske i samarbejde med et misbrugsbehandlingssted.
Hvis din relation med alkoholikeren er til det, så tal med ham eller hende om hvad du gør, og hvorfor du gør det. Mennesker er forskellige og det er misbrugere selvfølgeligt også, så det der virker for én virker måske ikke for en anden. Er det for svær en samtale så tal den igennem med en professionel før du går i gang.