Posted on: 8. november 2022 Posted by: admin Comments: 0

Virksomheder, der leverer fødevarer, vælger at have en optimal IT løsning. De vælger en løsning baseret på ERP.

En ERP løsning fra Microsoft giver virksomheder mulighed for at optimere driften og strømline de administrative arbejdsprocesser. ERP betyder Enterprise Ressource Planning, og det giver virksomheder et IT system, hvor alle medarbejdere kan arbejde i samme system. Samme database. De har adgang til samme data og viden om kunder, ordrer, tilbud, fakturaer osv.

En ERP løsning indeholder funktionalitet til at understøtte arbejdet med bogholderi, herunder udsendelse af fakturaer, debitor- og kreditordata, rykkere, løn, timeregistrering, integration til bank, overblik over kontoplan osv. Det er en omfattende løsning til at håndtere avanceret økonomistyring i en virksomhed. Men sådan en løsning indeholder også andet funktionalitet. Medarbejdere kan også oprette varer, tilbud, styre indkøb og ikke mindst produktionsstyring samt sags- og ressourcestyring. Et ERP program giver mange muligheder for at få overblik og styring over alle arbejdsgange i virksomheden.

Mange virksomheder vælger en ERP løsning for at få overblik over forretningen og få bedre rapporteringsværktøjer. Et ERP program giver mange muligheder for at effektivisere processer og samtidigt danne overblik med kontoplanen og generelt hele økonomistyringen.

Programmet er også et stærkt værktøj for medarbejdere, der arbejder med indkøb og salg. Her kan man styre tilbud, varebeholdning og indkøb. Man kan danne overblik over varers antal på lager, og planlægge lageret efter fx FEFO og FIFO. Det er et optimalt IT program for en virksomhed. Her er alle muligheder for at kunne arbejde med de mange forskellige administrative opgaver, der er i en virksomhed. Programmet kan integreres til andre programmer og man kan selvfølgelig også få en programmør til at tilrette programmet. Mange vælger at få tilretninger på fakturaen, så det er virksomhedens logo, betalingsoplysninger og andet, der fremgår på hver faktura. Det samme gælder tilbud.

Virksomheder indenfor fødevareindustrien har typisk et ERP program. Her bruger medarbejdere programmet til at administrere indkøb og økonomi samt salg. Men de anvender også programmet til produktionsstyring. Her kan man planlægge produktionen og sætte styklister eller variantstyring op. Der er flere muligheder. Her kan du også styre kapaciteten og få et overblik for at der ikke opstår flaskehalse.

Når man som bruger af programmet, skal lære at arbejde i det, så vælger mange at få undervisning i programmet. Det kan hjælpe til at forstå hvordan programmet er bygget op og hvordan de forskellige funktioner hænger sammen. Man lærer også om de mange funktioner i programmet og hvordan, man skal anvende dem. Der er forskellige kurser i ERP, og de varer typisk kun en dag. Her vil en erfaren ERP konsulent undervise i programmet, og typisk er der kun få kursister på holdet, så der er tid til at tage spørgsmål. På kurset vil man arbejde i programmet i et fiktivt regnskab og får derfor en praktisk undervisning.